Zámek Hořovice

Zámecký park: Dostaveníčko v zeleni

Novotou zářící Hořovický zámek se velmi záhy dočkal i svého parku. Stalo se tak pravděpodobně v době, kdy panství spravoval už druhý z rodu Vrbnů, hrabě Norbert Václav, tedy počátkem 18. století. Projekt vypracoval malíř, inženýr a zahradní architekt Jan Ferdinand Schorr. Ano, přesně ten, který má na svědomí i nádhernou fresku nad halovým schodištěm.

Slunci vstříc

Park byl vybudován ve francouzském slohu – bohatá květinová výzdoba, terasy, dlouhá lipová alej zakončená branou. Ovšem ne tak ledajakou. Tato překrásná pozdně barokní Sluneční brána je zasazena do pilířů nesoucích sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Z této proslulé dílny pocházely ostatně všechny sochy v parku. Dominantou prostřední terasy byl rozlehlý bazén. Postranní uličky lemované živými ploty jakoby samy vybízely k romantickým procházkám.

Proměny v čase

V přírodních vědách vzdělaný Rudolf z Vrbna se počátkem 19. století zasloužil o velké úpravy zámeckého parku. Především nechal srovnat terasovitý terén a zasypat bazén, čímž byl zámek se Sluneční branou přímo propojen stávající alejí. Zároveň se postaral o vysazení nových botanických druhů dřevin i rostlin. Postupem času a se změnou majitelů probíhaly v parku větší či menší úpravy, ať už se jednalo o vybudování rybníka, ze kterého unikala voda a proto musel být zrušen, ale také tenisového kurtu nebo bazénu na koupání, jak žádala sportovně založená móda počátku 20. století.

Elegance s paneláky

Po druhé světové válce byl park zpřístupněn veřejnosti, ale jaksi se pozapomnělo na jeho údržbu. Navíc musela část parku ustoupit stavbě nové silnice k nemocnici. Tu nejhorší ránu parku ovšem nasadila osmdesátá léta a vznik panelových králíkáren. Řada takových se tyčí přímo nad parkem a pohled je to skutečně odpuzující. Sídliště sice hned tak nezmizí, ale samotný park se konečně těší pozornosti znalců a odborných úprav. Ty umožňují jeho téměř zmrtvýchvstání do podoby vracející mu někdejší eleganci. Je více než příjemné lehnout za teplého dne na trávník pod stromy a kochat se nádherným pohledem na malebný zámek. Proto pospěšte, ať na vás zbude místo.