Zámek Hořovice

Zbiroh

Tento malebný zámek obklopený křivoklátskými lesy má velice slavnou minulost, a přece ji návštěvníci začali objevovat teprve nedávno. Ne snad z nezájmu, ale proto, že doslova zdevastovaný objekt začíná povstávat z „popela“ až v posledních letech. Veřejnosti je zpřístupněný od roku 2005. Jeho skvělá dopravní dostupnost téměř při dálnici D5 mezi Prahou a Plzní, jako by mu chtěla vynahradit léta strádání…

O Zbiroze se mluví jako o zámku tří císařů. Je to proto, že ho postupem času vlastnili Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II.

Ponejprv…

Nejprve tu stál románsko-gotický hrad, údajně vůbec první manský hrad v Čechách. Jeho majitelem byl Sulislavec Chřen ze Zbiroha. Dále byl hrad ve vlastnictví Drslaviců, konkrétně Břetislava ze Zbiroha, poté Břetislava a Děpolta, až jej Přemysl Otakar II. násilně převzal do majetku koruny a Zbiroh se tak stal poprvé hradem královským. Po jeho smrti získali hrad Rýzmberkové, poté Zajícové z Valdeka. Až roku 1333 jej koupil markrabě a budoucí císař Karel IV. Jenže jeho otec, Jan Lucemburský, předal hrad rodu Rožmberků jako náhradu za výpůjčky. Rožmberkové pak vlastnili Zbiroh až do roku 1431, kdy jej koupil císař a král Zikmund Lucemburský. Pro změnu ho zastavil svým věřitelům. A majitelé se tu dál střídali – nejprve Kolovratové, poté Šternberkové, Lobkovicové. Až v roce 1594, kdy byl Ladislav z Lobkovic odsouzen za spiknutí proti císaři Rudolfovi II., dostal se hrad opět do vlastnictví koruny a uměnímilovný Rudolf II. nechal hrad přestavět na renesanční zámek. Přišla však třicetiletá válka a Švédové zámek vyplenili a vypálili. Následní správci zámku se k jeho zvelebování příliš neměli.

Záchrana a další pád

Chátrání zámku r. 1868 rázně ukončil až Bethel Henry baron von Strousberg tím, že panství koupil. Protože tu chtěl vybudovat mocnou železárenskou oblast, nechal si zámek přestavět na pohodlné a velkorysé sídlo. Jeho impozantní podnikatelské plány ale roku 1875 ztroskotaly. Majetek rozebrali věřitelé. Roku 1879 panství koupil Josef Colloredo-Mannsfeld a rod je vlastnil až do druhé světové války, kdy zámek zabavila armáda SS, aby zde vybudovala svůj štáb.

Tajný a ještě tajnější

Po válce zámek využívala československá armáda, a to skutečně tajně. Nejenže zde působily zpravodajské služby, ale navíc tu byl umístěn ve službách Varšavské smlouvy známý radiolokátor „Tamara“. Armáda zámek opustila až v roce 2004 a novým majitelem se stala společnost Gastro-Žofín s.r.o., která jej 18.6.2005 poprvé zpřístupnila veřejnosti.

Zámek několika NEJ

Původní hrad byl vybudován na jaspisové skále, tedy nejtvrdší hornině. Zdejší studna je se svými 163m nejhlubší v Evropě, a je dodnes více než obdivuhodné, jak byla v tak tvrdé hornině vyhloubena. Dodnes zachovaná hradní věž je první samostatnou hláskou ve vývoji hradní architektury v Čechách a jak už bylo zmíněno, i samotný hrad byl vůbec prvním manským hradem u nás. Zdejší kaple patří k těm vůbec nejstarším takto dochovaným u nás. Slavný Alfons Mucha zdejší velký sál proměnil ve svůj ateliér. Namaloval zde všech 20 obrovských pláten Slovanské epopeje a zdejší klima mu natolik svědčilo, že zde údajně vytvořil největší část svého díla.

Zajímavosti:

Součástí zámku je i pravá zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle a každou sobotu se zde konají velkolepé středověké hostiny se vším všudy. I s prohlídkou zámku v ceně celého večera.

Kontakty:

Adresa:
Zámek Zbiroh
338 08 Zbiroh č.p. 1

Telefon: +420 371 784 598

E-mail: info@zbiroh.com; pokladna@zbiroh.com